VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính đề nghị Sabeco chấn chỉnh sai phạm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Sabeco cần khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác đã nêu tại kiến nghị báo cáo kiểm toán. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính đề nghị Sabeco chấn chỉnh sai phạm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan tới công tác truy thu khoản tiền lợi nhuận còn lại chưa chia từ năm 2016 trở về trước của Sabeco.

Quản lý nợ thuế năm 2018: Phấn đấu không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

Cục Thuế Hà Nội: Thu hồi nợ đọng thuế năm 2017 đạt 12.784 tỷ đồng

Ngành Thuế yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ thuế

Theo kết luận Kiểm toán Nhà nước mới đây, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) phải nộp khoản lợi nhuận 2.495 tỷ đồng còn lại sau phân phối về ngân sách Nhà nước (chiếm 89,59% lợi nhuận còn lại).

Dẫn Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, theo Bộ Tài chính, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện với đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu.

Bộ Tài chính yêu cầu - "Sabeco cần khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp  khác đã nêu tại kiến nghị báo cáo kiểm toán".

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Bộ Công Thương, Sabeco báo cáo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trước ngày 30/4/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM