Tạm dừng hoạt động đại lý hải quan của Công ty Hà Linh

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3917/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động đại lý thủ tục hải quan của Công ty TNHH Hà Linh Lạng Sơn (Công ty Hà Linh).

Công chức Hải quan Bắc Thăng Long (Hải quan Hà Nội) kiểm tra tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Công chức Hải quan Bắc Thăng Long (Hải quan Hà Nội) kiểm tra tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty Hà Linh có địa chỉ 288 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn sẽ tạm ngừng hoạt động đại lý hải quan do không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan (không có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan).

Theo đó, Tổng cục Hải quan tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty Hà Linh trong thời gian 6 tháng, hết thời hạn tạm dừng, công ty không có văn bản đề nghị, không bổ sung điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng quy định của Luật Hải quan, cơ quan hải quan sẽ quyết định chấm dứt hoạt động đại lý thủ tục hải quan của công ty.

Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Hoạt động đại lý thủ tục hải quan thực hiện theo Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý thủ tục hải quan…/.