Cục Thuế TP. Hà Nội:

Tập huấn chính sách mới cho 350 đại lý thuế và doanh nghiệp

PV.

Ngày 21/9/2016, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn chính sách thuế mới cho 350 đơn vị là các đại lý thuế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số hội, hiệp hội trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn.
Cục Thuế TP. Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên kiêm chức của Cục Thuế TP. Hà Nội đã truyền đạt các chính sách thuế mới bao gồm: Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế; một số chính sách mới về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; một số điểm chính của Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, để việc thực thi chính sách thuế mới được kịp thời, sâu rộng và hiệu quả, từ ngày 3/10 đến ngày 7/10, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là giải pháp hỗ trợ thiết thực của Cục Thuế TP. Hà Nội giúp các đại lý thuế, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt, thực thi tốt chính sách pháp luật thuế, chế độ kế toán thuế.  

Bằng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế TP. Hà Nội, tin rằng các chính sách thuế mới sẽ sớm đi vào cuộc sống, được người nộp thuế, doanh nghiệp thực thi đúng quy định, góp phần cùng ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.