Tháng 1/2022, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 6.600 tỷ đồng

Hà Anh (T/h)

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, trong tháng 1/2022, Cục Hải quan TP. Hải Phòng thu ngân sách đạt 6.688 tỷ đồng, bằng 10,51% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), bằng 9,75% so với chỉ tiêu của UBND TP. Hải Phòng giao (68.600 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, riêng khu vực Hải Phòng thu đạt 5.632 tỷ đồng, bằng 10,07% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ đồng), bằng 9,39% chỉ tiêu UBND TP. Hải Phòng giao (60.000 tỷ đồng).

Cũng theo Cục Hải quan TP. Hải Phòng, trong tháng 1, đơn vị này đã làm thủ tục xuất nhập khẩu đạt tổng kim ngạch khoảng 9,54 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,63 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,9 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Trước đó, năm 2021, Cục Hải quan TP. Hải Phòng thu ngân sách đạt 66.362 tỷ đồng, bằng 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, bằng 109,7% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, tăng 11.694 tỷ đồng (tương ứng 21,4%) so với năm 2020 (54.669 tỷ đồng).