Thêm 11 tỉnh thí điểm ủy nhiệm thu theo phương pháp khoán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ Tài chính vừa quyết định (số 11602/BTC-TCT) tiếp tục mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thêm 11 tỉnh trong cả nước.

Thành phố Bắc Ninh là một trong những đơn vị thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh. Ảnh: Đức Minh
Thành phố Bắc Ninh là một trong những đơn vị thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh. Ảnh: Đức Minh

Trên cơ sở kết quả đạt được trong việc thí điểmở 3 địa phương là TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế các tỉnh: Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Định, Nghệ An, Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế (gồm 8 thành phố và 25 huyện, thị xã)nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, việc ủy nhiệm thu thuế nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hiện đại hóa công tác quản lý thu, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN), cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực thi chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn,...

Một số nội dung thí điểm gồm: ủy nhiệm thu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả doanh thu theo hóa đơn), thực hiện từ quý IV/2016, với các đơn vị đăng ký tham gia thí điểm nhận ủy nhiệm thu là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Để việc thí điểm thành công, Bộ Tài chính cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh trên quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo các địa điểm triển khai thí điểm.

Trong đó lưu ý, việc tổ chức thí điểm không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp giữa nhiệm vụ thu và chi ngân sách trên địa bàn.

Đơn vị nhận ủy nhiệm thu sẽ bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành nếu chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào NSNN, hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thuế trên 5%.

Chậm nhất từ ngày thứ 10 tháng thứ 2 của qúy sau quý phát sinh việc ủy nhiệm thu thuế báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kết quả triển khai và các vướng mắc phát sinh.