Thoái vốn 72,1 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai


Dự kiến, Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thoái vốn trên 72,1 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group).

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 29/4 tới đây, Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ bán đấu giá để thoái vốn 7.216.576 cổ phần sở hữu tại CTCP Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group), tương đương 72,1 tỷ đồng theo mệnh giá. Mức giá khởi điểm tại lần bán đấu giá này dự kiến 11.500 đồng/cổ phần. Được biết, mức cổ phần sở hữu này chiếm 8,1% vốn điều lệ của Tập đoàn Tân Mai.

Theo thông tin từ HNX, CTCP Tập đoàn Tân Mai tiền thân là Công ty Kỹ nghệ Giấy Việt Nam, được thành lập năm 1958. Là DNNN được cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP từ năm 2006, Công ty đã trải qua 7 lần tăng vốn điều lệ từ năm 2006 đến năm 2013 để tăng vốn từ 348 tỷ đồng lên 890 tỷ đồng. Công ty hiện quản lý 5 công ty con là các chi nhánh của công ty tại các tỉnh miền trung, tây nguyên, Đồng Nai.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của công ty gồm: Tổng công ty Giấy Việt Nam (nắm giữ 22,6%), Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (8,1%), và 1 cá nhân nắm giữ 61,7%.

Trước năm 2012, sản phẩm chính của công ty là giấy. Năm 1992 sản lượng giấy của công ty là 20.100 tấn giấy/năm, năm 2004 đạt 72.000 tấn giấy/năm, năm 2008 đạt 14.000 tấn giấy/năm. Từ năm 2012 công ty đã ngưng sản xuất giấy để thực hiện công tác di dời nhà máy ra khỏi TP. Biên Hòa, Đồng Nai theo Quyết định của Thủ tướng và UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay vẫn chưa tái sản xuất.

Hiện tại hoạt động chính của công ty là đầu tư các dự án bất động sản và khai thác lâm nghiệp. Công ty hiện đang quản lý hơn 30,8 nghìn ha đất rừng, trong đó có 21,7 nghìn ha đất có rừng và 9,06 nghìn ha đất chưa có rừng tại địa bàn các tỉnh Đắc Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngài, Kon Tum. Các sản phẩm trồng rừng của công ty gồm hơn 2,8 nghìn ha rừng tự nhiên, hơn 10 nghìn ha rừng thông, hơn 4,3 nghìn ha rừng keo còn lại là rừng cao su và cây trồng nông nghiệp.

Hiện tại công ty đang quản lý và sử dụng nhiều khu đất có diện tích hơn 151 triệu m2 tại Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngài, Kon Tum. Tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. Cuối năm 2015, Tân Mai Group đã dùng quyền sử dụng đất và quyền khai thác mặt bằng khu đất Nhà máy Giấy Tân Mai cũ tại phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai để góp 30% vốn (tương đương 150 tỷ đồng) thành lập CTCP Bất động sản Tân Mai.

Công ty bắt đầu có lỗ lũy kế từ năm 2012 do ngừng sản xuất giấy. Năm 2017, lợi nhuận khác tăng đột biến do được miễn giảm lãi vay của ngân hàng. Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi với hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều không đạt so với kế hoạch.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

7.311

7.860

7,51

Doanh thu thuần

95,2

27,3

-71,25

Lợi nhuận sau thuế

409,9

-11,89

-102,9

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018 của công ty

 

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019, 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

% tăng giảm so với năm 2018

Doanh thu thuần

54,1

97,84

Lợi nhuận sau thuế

1,6

-

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: CTCP Tập đoàn Tân Mai