Tiếp tục thí điểm thực hiện bình ổn giá xếp dỡ container cảng Cái Mép-Thị Vải

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục thí điểm thực hiện bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải đã góp phần bù đắp được giá thành dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế. Nguồn: internet
Việc thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải đã góp phần bù đắp được giá thành dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế. Nguồn: internet

Trước đó, năm 2013, Chính phủ đã quyết định thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng biện pháp định giá tối thiểu trong thời gian đến hết ngày 30/6/2015.

Sau thời gian thí điểm, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, việc thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã góp phần bù đắp được giá thành dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cảng.

Theo Cục Quản lý giá, việc áp dụng chính sách giá tối thiểu đã và đang tác động tích cực tới tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp hoạt động tại khu vực Cái Mép- Thị Vải tuân thủ nghiêm chỉnh mức giá và lộ trình thực hiện, góp phần bù đắp được giá thành dịch vụ, ổn định thị trường tại khu vực Cái Mép- Thị Vải.

Đây là cơ sở vững chắc để bảo toàn vốn góp của Nhà nước trong liên doanh, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu triển khai áp dụng tại các khu vực cảng biển trong hệ thống cảng biển Việt Nam.

Trước kết quả đạt được, ngày 13/7/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản số 920/UBTVQH13-TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm thực hiện bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải đến ngày 30/6/2017.

Triển khai ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Công Thương và các cơ quan có liên quan đề xuất biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 này.