Tổng rà soát nợ thuế khó có khả năng thu hồi

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, yêu cầu rà soát, thống kê các trường hợp nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày mà trên thực tế không có khả năng thu hồi,báo cáo về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu, rà soát đối với các trường hợp nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày mà trên thực tế không có khả năng thu hồi nhưng chưa đảm bảo về điều kiện hồ sơ để phân loại vào diện khó thu.

Các cục thuế địa phương, trên cơ sở thực tế quản lý thuế trên địa bàn và kết quả rà soát, thống kê, có kiến nghị về biện pháp quản lý và xử lý tiền nợ thuế đối với nhóm doanh nghiệp này.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cục thuế các tỉnh lập báo cáo và biểu thống kê theo theo những nội dung trên (theo mẫu), gửi về Tổng cục Thuế bằng văn bản qua đường bưu điện, đồng thời gửi email về địa chỉ: vuqlntct@gdt.gov.vn.

Trước đó, theo báo cáo của các cục thuế, có nhiều trường hợp số nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày không có khả năng thu hồi, nhưng chưa đảm bảo đủ điều kiện hồ sơ để phân vào loại nợ khó thu, như: Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, tài sản không còn, hàng tháng không phát sinh doanh thu.

Các trường hợp khác như: doanh nghiệp mà cơ quan thuế đã áp dụng cưỡng chế hóa đơn nhưng không thu được tiền nợ thuế; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đình đốn, không còn sử dụng hóa đơn, không phát sinh doanh thu… để Tổng cục Thuế tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình nợ hiện nay.