4 tháng đầu năm 2017: Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền kinh tế hơn 200 nghìn tỷ đồng

PV.

Ngày 09/05/2017, Bộ Tài chính vừa công bố về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4/2017. Trong đó, công tác quản lý, giám sát bảo hiểm và thị trường bảo hiểm ghi nhận những kết quả tích cực.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 200,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 165,5 nghìn tỷ đồng.

Ước tính, tổng tài sản đạt 248.769 tỷ đồng (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 66.920 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 181.849 tỷ đồng.

Nguồn vốn của doanh nghiệp bảo hiểm cung ứng cho thị trường tiếp tục tăng trưởng cho thấy đây là một trong những kênh quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Tài chính cũng cho biết về chi trả quyền lợi bảo hiểm 4 tháng đầu năm ước đạt 7.627 tỷ đồng (tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 3.191 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 4.436 tỷ đồng.