VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Tổng cục Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định cho các cá nhân tại buổi lễ

Điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp Vụ, Cục của Tổng cục Hải quan

Ngày 19/10/2020, tại trụ sở Tổng cục Hải quan đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo Vụ, Cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Thông - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định điều động đối với bà Lê Như Quỳnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Kim Long Biên - Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hoá hải quan; ông Vũ Văn Khánh - Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá; ông Lê Xuân Huế - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan; Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quang Huy - Trưởng Phòng Quản lý tài sản, Cục Tài vụ- Quản trị.

Cụ thể, ngày 15/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 2566/QĐ-TCHQ điều động bà Lê Như Quỳnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu; Quyết định số 2568/QĐ-TCHQ điều động ông Kim Long Biên - Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hoá hải quan giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ngày 16/10/2020, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn ký Quyết định 2589/QĐ-TCHQ điều động ông Vũ Văn Khánh - Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan và Quyết định 2583/QĐ-TCHQ điều động ông Lê Xuân Huế - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá.

Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 2588/QĐ-TCHQ điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quang Huy - Trưởng Phòng Quản lý tài sản, Cục Tài vụ - Quản trị giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, ngành Hải quan đã và đang tích cực chuyển đổi phương pháp quản lý hải quan, giải quyết thách thức về sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng công việc so với năng lực thực tiễn, lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, bảo đảm sự phát triển chung của toàn Ngành, giúp tiết kiệm nhiều chi phí.

Đồng thời, toàn Ngành phải hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Nhà nước giao, trong điều kiện không tăng biên chế nhưng vẫn bảo đảm thực hiện công tác quản lý về hải quan trong bối cảnh khối lượng công việc tăng gần gấp 2 lần. Xác định nhiệm vụ trong tình hình mới là vô cùng khó khăn, Lãnh đạo Tổng cục mong muốn thời gian tới các đơn vị cần đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo cùng ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM