VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hiệu quả từ các phong trào thi đua của Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều sáng kiến, giải pháp được ứng dụng hiệu quả

Hiệu quả từ các phong trào thi đua của Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

Tập trung thực hiện tốt các chương trình hoạt động công đoàn, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo tinh thần đoàn kết, hăng say sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị là những điểm nổi bật được Ban chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Mấu chốt quan trọng của hành trình tiến tới Kho bạc số

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang ưu tiên giải ngân kinh phí phục vụ bầu cử

Giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc trên địa bàn Thái Nguyên giảm mạnh

Tăng cường kiểm soát các khoản chi từ ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng chủ động các giải pháp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn hiện có 159 đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chín trị là quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, giao dịch thu chi tiền mặt, đảm bảo an toàn kho quỹ…

Để các đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức thực hiện tốt các chương trình hoạt động công đoàn thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.

Trong đó, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của nhà nước về người lao động, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời, phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn nghệ thể thao, tạo không khí vui tươi, động viên đoàn viên công đoàn hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực.

Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn luôn tham gia xây dựng và phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị; đồng thời, phối hợp với Ban lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp vướng mắc của người lao động.

Qua hội nghị, mọi chế độ, chính sách và hoạt động của cơ quan đều được công khai để đoàn viên công đoàn biết, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản… cho phù hợp với thực tế.

Ban Chấp hành đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho đoàn viên tham gia trực tiếp các hội đồng cơ sở khi thương lượng, bàn bạc, quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động như: Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng xét chuyển ngạch công chức… cùng với đó, cử nhiều cán bộ tham gia các lớp nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn. Chỉ tính riêng từ từ năm 2020 đến nay, toàn đơn vị đã có 394 lượt cán bộ công chức, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị; 41 trường hợp được xét nâng lương định kỳ, 13 trường hợp được xét nâng ngạch...

Bên cạnh đó, việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn cũng luôn được quan tâm thực hiện, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Theo đó, từ năm 2020 đến hết tháng 3/2021, Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi ốm đau, việc hiếu, hỉ… gần 100 lượt, với tổng số tiền trên 42 triệu đồng.

Song song với việc đảm bảo quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn luôn quan tâm đến các hoạt động tinh thần. Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn đã phát động các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… với sự tham gia tích cực của hầu hết các đoàn viên công đoàn. Điều này nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện để các công đoàn viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều sáng kiến, giải pháp được ứng dụng hiệu quả. Riêng năm 2020, đơn vị có 63 sáng kiến, giải pháp, trong đó có 10 sáng kiến, giải pháp xếp loại tốt, 36 khá, 17 trung bình.

Ban Chấp hàng Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động
Ban Chấp hàng Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động

Đặc biệt, năm 2020, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 – Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chung, được các đơn vị trong Tỉnh đánh giá là xuất sắc, là điểm sáng trong hoạt động công đoàn tại địa phương.

Kết quả mang lại là đầu năm 2021, Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tặng Cờ thi đua vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Với những kết quả tích cực, toàn diện đã đạt được trong thời gian qua, trong những tháng còn lại của năm 2021, Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn, tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM