VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hướng tới kho bạc số

Để thực hiện mục tiêu Kho bạc số vào năm 2030, thời gian tới, KBNN Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hướng tới kho bạc số

2022 là năm đầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai bản “Kiến trúc tổng thể hướng tới kho bạc số” nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống theo mô hình quản trị hiện đại, hướng tới Kho bạc số vào năm 2030. Theo đó, KBNN Đà Nẵng cũng đang quyết liệt cải cách để hướng tới mục tiêu này.

Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Công khai đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

KBNN đã xây dựng và ban hành Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới Kho bạc số theo Quyết định số 2739/QĐ-KBNN ngày 4/6/2021 gồm: Kiến trúc nghiệp vụ; kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng; kiến trúc kỹ thuật - công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin.

Kiến trúc tổng thể CNTT được KBNN xây dựng phù hợp với Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số; có sự kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

“Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới kho bạc số” có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KBNN theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ các đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Đây cũng là nền móng để hệ thống KBNN tiến nhanh đến kho bạc số vào năm 2030.

KBNN Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang quyết liệt triển khai thực hiện bản “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới kho bạc số” theo Quyết định số 2739/QĐ-KBNN. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, KBNN Đà Nẵng tập trung liên kết, liên thông dữ liệu với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương; củng cố, hoàn thiện dịch vụ của kho bạc điện tử; đồng thời triển khai các dịch vụ cơ bản về phân tích rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành dựa vào dữ liệu.

Trên thực tế, từ cuối năm 2021, KBNN Đà Nẵng đã triển khai quy trình liên thông, kết nối 3 hệ thống gồm: dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin quản lý ngân sách TABMIS và thanh toán song phương điện tử, góp phần chuẩn hóa dữ liệu từ phía đơn vị sử dụng ngân sách. Với việc liên thông 3 hệ thống này, sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin chi thường xuyên, kế toán trưởng và lãnh đạo KBNN ký duyệt trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chứng từ được tự động liên kết sang giao diện TABMIS, thanh toán song phương điện tử và chuyển sang ngân hàng, không cần xử lý thủ công như trước đây.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, tạo thuận tiện cho các bên liên quan, việc thực hiện liên thông còn tránh được các sai sót về số liệu khi nhập số liệu thủ công. Đồng thời, cập nhật, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý, điều hành ngân sách.

Gần đây nhất, KBNN Đà Nẵng tiếp tục triển khai bổ sung một số chương trình cơ bản. Đơn cử như chương trình ứng dụng hệ thống kiểm soát chi đầu tư qua KBNN phục vụ trực tiếp trong công tác quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án đầu tư qua KBNN, hay kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các đơn vị giao dịch vào dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện để đơn vị giao dịch rút ngắn thời gian phải tác nghiệp thủ công trên nhiều ứng dụng tại đơn vị và dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay, KBNN Đà Nẵng đã mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu NSNN thông qua tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại. Số điểm thu hộ NSNN của ngân hàng thương mại tăng dần theo thời gian, đến nay là 120 điểm thu.

Ngoài ra, từ năm 2017, ngoài các hình thức thu truyền thống, KBNN Đà Nẵng phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ thu ngân sách qua máy POS nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách qua máy POS trên địa bàn thành phố là 258 giao dịch với tổng số tiền 3,34 tỷ đồng.

Cũng từ tháng 5/2022, KBNN Đà Nẵng đã ban hành công văn báo cáo UBND thành phố và thông báo đến các cơ quan thu về việc dừng giao dịch thu NSNN bằng tiền mặt tại KBNN Đà Nẵng. Trong chi NSNN, đơn vị đã từng bước chuyển hoạt động chi bằng tiền mặt sang các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản thanh toán. Theo đó, phối hợp thực hiện giải quyết nhu cầu rút tiền mặt thông qua hệ thống thanh toán song phương điện tử…

Để thực hiện mục tiêu Kho bạc số vào năm 2030, thời gian tới, KBNN Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên các mặt hoạt động nghiệp vụ, cũng như cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đồng thời, KBNN Đà Nẵng tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết; tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua dịch vụ công trực tuyến; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM