VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngày mai sẽ diễn ra Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”

Sáng ngày 17/5/2022 sẽ diễn ra Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Ngày mai sẽ diễn ra Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”

Sáng ngày mai (17/5/2022), Tạp chí Tài chính sẽ phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cổ phần hóa doanh nghiệp gặp khó do vướng mắc liên quan đến xác định giá trị đất đai

Đồng bộ các giải pháp đổi mới, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Đảm bảo khả thi kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Gắn trách nhiệm của bộ, ngành trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tham dự Hội thảo, dự kiến còn có đại diện các Bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính, lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước; các chuyên gia kinh tế; cơ quan thông tấn báo chí...

Triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đã góp phần nâng cao năng lực tài chính, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả hơn so với trước, tạo nguồn thu cho ngân sách... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được kết quả như mong muốn. 

Để góp phần đưa ra các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, việc đánh giá lại các kết quả đạt được, nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế nói trên, Tạp chí Tài chính phối hợp với Cục Tài chính Doanh nghiệp tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Hội thảo là dịp để các Bộ, ban, ngành, địa phương và các chuyên gia, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước bàn thảo, trao đổi về những kết quả tích cực, thách thức, rào cản, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đưa ra những ý kiến đóng góp, kiến nghị những giải pháp thiết thực, hiệu quả, khách quan nhằm đẩy nhanh quá trình này, qua đó góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chủ trương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước đề ra trong giai đoạn tới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM