VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới nền tài chính số (*)

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới nền tài chính số (*)

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ đã rất khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hướng tới các mục tiêu trong quyết định này.

Kho bạc Nhà nước: Tăng cường quản lý chứng thư số, chữ ký số

Tổng cục Thuế hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.5.7

Ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách

Tính tới hết năm 2020, toàn ngành Tài chính đã đạt được kết quả rất khả quan. Riêng về mảng dịch vụ công trực tuyến, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 977 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 288 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 391 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính là 583 dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ 60%). Rất nhiều dịch vụ công trực tuyến quan trọng của Bộ Tài chính đã được kết nối thành công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bộ Tài chính đã xây dựng thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ tài chính và hoàn thành kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã hoàn thành cung cấp dữ liệu 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 9/9 chỉ tiêu điều hành hằng ngày theo Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có 6 cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính đã được hoàn thành, đi vào hoạt động và có 6 cơ sở dữ liệu thành phần đang trong quá trình hoàn thiện.

Để thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử tài chính số, Bộ Tài chính đã đề xuất mô hình tổng thể về quy hoạch hệ sinh thái công nghệ thông tin hướng tới nền tài chính số. Tiếp theo là đã chuyển đổi mô hình hạ tầng máy chủ tính toán từ hệ thống cũ sang ảo hóa 100%, tiến tới xây dựng nền tảng điện toán đám mây ngành Tài chính.

Bộ Tài chính đã quy hoạch, duy trì, nâng cấp nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành và đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin nghiệp vụ lớn như: hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành; hệ thống quản lý cán bộ; hệ thống quản lý giá giai đoạn 2…

Bộ Tài chính hiện đang tích cực triển khai một số hệ thống thông tin cốt lõi của ngành như: các hệ thống cốt lõi của Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và sắp tới là Tổng cục Thuế. Đang nghiên cứu đưa các công nghệ mới của thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào hệ thống cốt lõi như nhúng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý người nộp thuế, thí điểm ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật (IoT) vào một số lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Tài chính.

Trong những năm qua, chúng tôi cũng xây dựng được những văn bản hướng dẫn những hệ thống công nghệ phục vụ rà quyét lỗ hổng bảo mật, hệ thống chống tấn công có chủ đích và đang xây dựng và vận hành hệ thống Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) của Bộ Tài chính.

Bộ cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ để đảm bảo cho công tác an toàn, an ninh thông tin trong ngành Tài chính nói riêng và hệ thống lớn của Chính phủ nói chung. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ số.

(*) Trích lược theo bài "Tiếp tục hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài chính hướng tới Bộ Tài chính số" - mof.gov.vn. Tiêu đề và lời dẫn do Tạp chí điện tử Tài chính đặt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM