Bổ sung hơn 65,5 tỷ đồng cho đào tạo nguồn nhân lực dệt may

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 553/QĐ-BTC về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX).

Theo đó, VINATEX được bổ sung dự toán ngân sách năm 2014 số tiền 65,569 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực. Đây là nguồn tiền nằm trong nguồn chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngân sách trung ương năm 2014.
 
Bộ Tài chính sẽ thẩm tra và có ý kiến thống nhất với VINATEX sau khi Tập đoàn này xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các trường, trên cơ sở dự toán được giao.
 
Theo Bộ Tài chính, căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nwocs năm 2014, VINATEX có trách nhiệm giao dự toán cho các trường theo nguyên tắc: các trường trực thuộc VINATEX thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, các trường không thuộc VINATEX được cấp kinh phí hỗ trợ theo hình thức lệnh chi tiền.