Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các biện pháp chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3778/BTC-VP chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công văn số 3778/BTC-VP nêu rõ, trong thời gian vừa qua, có một số phản ánh ở một số nơi, có một số cán bộ Thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức.

Đồng thời, Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu...); Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế có báo cáo hàng quý đánh giá kết quả công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có các văn bản số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 và văn bản số 438/BTC-VP ngày 12/01/2022 chỉ đạo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.