Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn

Ngày 24/8/2016 diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Lạng Sơn.
Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Bắc Ninh

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Bắc Ninh

Ngày 23/8, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Bắc Ninh.
Sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ

Sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/BNCTW ngày 5/8/2016 về việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác năm 2015 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.