VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp xử lý nợ thuế

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7874/TCHQ-TXNK trả lời Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc xử lý nợ thuế.

Tổng cục Hải quan phản hồi về việc khai báo mã số hàng hóa với đá vôi xuất khẩu

198 kg pháo nổ bị lực lượng hải quan phối hợp bắt giữ

Cục Hải quan TP. Hà Nội ước thu ngân sách nhà nước đạt 99,1% dự toán năm 2020

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phấn đấu thu ngân sách đạt 103.500 tỷ đồng

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 338/TSVN-TCKT ngày 24/11/2020 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam về việc xử lý nợ thuế.

Trả lời những vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 7874/TCHQ-TXNK để giải đáp. Cụ thể, về đối tượng và điều kiện xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4494/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2020 trả lời Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Theo nội dung công văn, khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không đủ điều kiện xóa nợ, vì vậy, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ 310.000.000 vào ngân sách nhà nước. 

Về đối tượng và điều kiện xóa tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, theo Tổng cục Hải quan, cần căn cứ vào Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định “Thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998; Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”. 

Cụ thể, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ nên không thuốc đối tượng xóa nợ đối với doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa. 

Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam nộp ngay khoản tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước, nếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam không thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM