Cục Thuế Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền hóa đơn điện tử

PV.

Triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có ý nghĩa hết sức quan trọng trong trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội. Nhận thức được điều này, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó nhiệm vụ tuyên truyền được đẩy mạnh.

Cục Thuế Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền hóa đơn điện tử. Ảnh: TX
Cục Thuế Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền hóa đơn điện tử. Ảnh: TX

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đang tập trung chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng HĐĐT tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị và người nộp thuế (NNT) do đơn vị mình quản lý.

Đồng thời, thực hiện rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HĐĐT để có hướng dẫn xử lý thống nhất. Phối hợp các cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền kế hoạch, lộ trình triển khai áp dụng HĐĐT, lợi ích sử dụng HĐĐT và cách thức thực hiện của việc áp dụng HĐĐT và các nội dung mới về HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hậu Giang sẽ thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai HĐĐT và thông báo đến người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng HĐĐT theo đúng lộ trình quy định.

Mô hình tổng quan hệ thống hoá đơn điện tử. Ảnh: TCT
Mô hình tổng quan hệ thống hoá đơn điện tử. Ảnh: TCT

Việc sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp (DN) giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Khi DN sử dụng HĐĐT, cơ bản các thủ tục hành chính thuế của DN cũng được thực hiện điện tử. Theo đó, DN chỉ cần thông báo qua mạng gửi đến cơ quan thuế về việc sử dụng HĐĐT và được sử dụng ngay sau khi thông báo được chấp nhận. Cùng với đó, DN không phải đăng ký mẫu hóa đơn điện tử, không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế do phần mềm tạo HĐĐT cho phép tự xác định số lượng HĐĐT sử dụng.

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ có thể dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn điện tử do người bán cung cấp. Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn), giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.

Đây là nội dung khác biệt so với việc sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, thay cho việc DN phải gửi mẫu hóa đơn và hàng quý phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế. Việc sử dụng HĐĐT cũng giúp DN giảm bớt thời gian lập tờ khai thuế giá trị gia tăng so với sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in vì phần mềm tạo hóa đơn tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, việc sử dụng HĐĐT còn giúp DN tiết kiệm được thời gian và cũng không lo tình trạng bị thất lạc hóa đơn như sử dụng hóa đơn giấy. Sau khi nhận hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của Cơ quan thuế để biết chính xác thông tin của hóa đơn người bán khai báo với Cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua. 

Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 1/7/2022. Riêng trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập HĐĐT để sử dụng HĐĐT và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng HĐĐT. Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 1/7/2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước ngày 1/7/2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 1/7/2022.