Cục Thuế Hà Nội: Thu hồi trên 1.261 tỷ đồng nợ thuế

Hà Minh

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa cho biết, sau khicông khai danh sách các công ty nợ thuế lớn trên địa bàn, tính đến ngày 31/10/2015, đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 1.261,326 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục công khai đợt 5 danh sách các đơn vị nợ thuế.
Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục công khai đợt 5 danh sách các đơn vị nợ thuế.

Theo Cục Thuế Hà Nội, để đạt được kết quả trên là do đơn vị đã chỉ đạo các phòng quản lý, các chi cục thuế rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế, đặc biệt có các giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả.

Giải pháp đúng, hiệu quả cao

Trong thời gian qua,Cục Thuế Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo các Phòng quản lý, các Chi cục thuế rà soát,phân loại nợ,phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế để có các giải pháp đôn đốc thu nợ thuế hiệu quả.

Những giải pháp có thể kể tới như động viên, thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế.

Riêngđối với những trường hợp nợ thuế xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; những công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển nhưng vẫn nợ thuế; các dự án được gia hạn nhưng quá hạn chưa nộp tiền sử dụng đất; các dự án đã bán hàng, thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất thì cơ quan thuế kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Đối với các Chi cục Thuế quản lý thu tiền sử dụng đất của dự án thì phải kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và có văn bản đề nghị phối hợp với các bộ phận chức năng để các công ty này thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định.

Đối với các công ty có số nợ lớn, chây ỳ không nộp tiền sử dụng đất, không thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt; đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét thu hồi đất và kiên quyết không giao thêm dự án mới.

Thực tế cho thấy, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng đắn. Đã có không ít các doanh nghiệp trong danh sách công khai nợ thuế cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách sau khi việc công bố được thực hiện đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào NSNN hoặc có công văn, liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

Tính đến ngày 31/10/2015, sau khi công khai 357 đơn vị nợ thuế đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261 tỷ 326 triệu đồng. Trong đó: Có 31/40 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã nộp vào NSNN 821 tỷ 481 triệu đồng; Có 174/317 doanh nghiệp sau công khai nợ tiền thuế đã nộp vào NSNN 439 tỷ 846 triệu đồng.

Tiếp tục công khai các đơn vị nợ thuế

Thực hiện kế hoạch quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục công khai đợt 5 năm 2015 danh sách 113 đơn vị nợ thuế đến ngày 30/9/2015, với tổng số tiền nợ 212 tỷ 804 triệu đồng.

Đồng thời, trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp công tác thuế năm 2015, đặc biệt đối với nhóm giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Bên cạnh đó, Cục sẽ có biện pháp thể hiện sự kiên quyết hơn nữa của cơ quan Thuế trong công tác quản lý nợ nhất là đối với những doanh nghiệp chây ỳ, không hợp tác, không thu xếp nộp tiền nợ thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáocác chủ dự án, doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế cần thu xếp nguồn tài chính và khẩn trương nộp nợ vào NSNN trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn./.