Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện 3.650 cuộc thanh tra, kiểm tra trong quý I/2021

Thanh Sơn

Trong quý I/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 3.650 cuộc thanh tra, kiểm tra, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15% kế hoạch năm 2021. Các cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 3.650 doanh nghiệp trong tổng số 24.575 doanh nghiệp trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện 3.650 cuộc thanh tra, kiểm tra trong quý I/202. Ảnh Duy Trung
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện 3.650 cuộc thanh tra, kiểm tra trong quý I/202. Ảnh Duy Trung

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quý I/2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 4.219 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 574 tỷ đồng (giảm 42% so với cùng kỳ năm trước); giảm khấu trừ là 99 tỷ đồng và giảm lỗ là 2.973 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm tra thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là 11.838 hồ sơ kê khai thuế, đạt 150% so với cùng kỳ năm trước.

Số thuế kê khai bổ sung và ấn định đạt 8,6 tỷ đồng, tương đương 134% so với cùng kỳ. Trong đó, số hồ sơ phải khai bổ sung là 49 hồ sơ, số hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp là 1.518 hồ sơ.

Ngoài ra, các cán bộ, công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp là 3.494 doanh nghiệp, bằng 82% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15% kế hoạch năm 2021 (kiểm tra 3.494 doanh nghiệp trong tổng số 22.685 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố).

Qua kiểm tra, Cục Thuế Thành phố truy thu, truy hoàn và phạt 311,8 tỷ đồng, đạt 68% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 65,9 tỷ đồng; giảm lỗ 2.320,5 tỷ đồng; không hoàn 34,8 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 149,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Như vậy, tổng cộng số thuế kê khai bổ sung sau kiểm tra tại cơ quan thuế và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua kiểm tra tại doanh nghiệp trong quý I/2021 là 320,4 tỷ đồng đạt 68% so với cùng kỳ. Số truy thu, phạt, truy hoàn bình quân của mỗi hồ sơ kiểm tra là 89 triệu đồng, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác thanh tra thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 156 doanh nghiệp, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 8% kế hoạch năm 2021 (156/1.890 doanh nghiệp).

Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 262 tỷ đồng, bằng 50% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 33 tỷ đồng; giảm lỗ 653 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 163 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 62% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn. Số truy thu, phạt, truy hoàn bình quân của mỗi hồ sơ thanh tra là 1.680 triệu đồng, bằng 63% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực có số thu lớn tiềm ẩn rủi ro về thuế, gian lận thuế cao, các trường hợp đã hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao theo pháp luật về quản lý thuế...