Đến 6/8/2018, đã thực hiện tinh giảm gần 40 nghìn biên chế

PV.

Đó là thông tin được đại diện Bộ Nội vụ cho biết tại buổi cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 20/8/2018.

Từ năm 2015 đến 6/8/2018 đã thực hiện tinh giảm 39.823  biên chế. Nguồn: Internet
Từ năm 2015 đến 6/8/2018 đã thực hiện tinh giảm 39.823 biên chế. Nguồn: Internet
Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng để kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các chủ trương của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật tại các Bộ, ngành địa phương và giao cho các Bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra công vụ đối với 30% số đơn vị trực thuộc.
Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ trình xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính ấp huyện, xã không đủ 50% tiêu chí theo Nghị quyết số 1121/2016/UBTVQH13 và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021.
Đồng thời, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết trung ương 6.

Theo đó, tổng số người tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ được thẩm tra từ năm 2015 đến 6/8/2018 là 39.823 người. Trong đó, năm 2015 tinh giảm 5.778 biên chế; Năm 2016 tinh giảm 11.923 biên chế; Năm 2017  tinh giảm 12.660 biên chế; 7 tháng đầu năm 2018 tinh giảm 9.462 biên chế.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cho biết thêm, theo chính sách được hưởng, số người về hưu trước tuổi là 34.515 người, chiếm 86,67%; Hưởng chính sách thôi việc ngay 5.234 người chiếm 13,14%; Hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học là 29 người chiếm 0,07%; Hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước 40 người, chiếm 0,10%.

Tính theo cơ quan, đơn vị, số người tinh giản thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể là 1.646 người, chiếm 4,13%; Các cơ quan hành chính là 4.726 người, chiếm 11,87%; Các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.102 người, chiếm 68,08%; Cán bộ công chức cấp xã là 6.141 người, chiếm 15,42%; Doanh nghiệp Nhà nước là 192 người, chiếm 0,48%; Hội là 16 người, chiếm 0,4%. Ngoài ra, ở các Bộ ngành khối Trung ương đã thực hiện việc tách, nhập, điều chỉnh các cục, vụ, viện phù hợp với tổ chức của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành khối trung ương đã thực hiện việc tách, nhập, điều chỉnh các cục, vụ, viện phù hợp với tổ chức của bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế.

Tại địa phương, chính quyền cấp tỉnh ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, các trung tâm, các quyết định thành lập mới, giải thể, chia, tách sáp nhập các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và theo quy định của Pháp luật.