Dự kiến tăng 462 dòng thuế nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính đã rà soát danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành và xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện trong thời gian tới.

Nhiều mặt hàng thủy, hải sản có thể tăng thuế nhập khẩu trong năm 2014 để bảo hộ và khuyến khích nuôi trồng trong nước. Nguồn: internet
Nhiều mặt hàng thủy, hải sản có thể tăng thuế nhập khẩu trong năm 2014 để bảo hộ và khuyến khích nuôi trồng trong nước. Nguồn: internet

Việc rà soát nói trên nhằm mục đích điều chỉnh các dòng thuế nhập khẩu cho phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế đối với một số mặt hàng trong nước đã sản xuất được, đồng thời sửa đổi những điểm bất hợp lý về thuế suất thuế nhập khẩu giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm này trong nước.

Căn cứ vào danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, danh mục những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu năm 2012, cam kết WTO năm 2014, khung thuế suất thuế nhập khẩu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát 3.425 dòng thuế.

Qua đó, dự kiến giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu của 2.963 dòng thuế là nguyên liệu đầu vào trong nước chưa sản xuất được. Đây chủ yếu là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, chế phẩm nông sản, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm trong nước không nuôi trồng được hoặc nuôi trồng không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước; khoáng sản tài nguyên thô cần khuyến khích nhập khẩu; các mặt hàng hóa chất cơ bản trong nước chưa sản xuất được; các mặt hàng máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật cao trong nước chưa sản xuất được...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thuế suất của 462 dòng thuế nhập khẩu, bao gồm các mặt hàng như: cá thu; tôm hùm đá và các loại tôm biển khác; cua, ghẹ vỏ mềm; tôm thẻ chân trắng; mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học...

Các dòng thuế này được điều chỉnh với nguyên tắc không ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phù hợp với cam kết WTO 2014 và Khung thuế suất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; mặt hàng thuộc Danh mục không khuyến khích nhập khẩu, trong nước đã có sản xuất, điều chỉnh tăng thuế lên trần cam kết WTO 2014.

Đặc biệt, các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất, trong nước đã có sản xuất, tăng từ 2% đến 3% để khuyến khích sử dụng sản phẩm trong nước đã sản xuất được và góp phần hạn chế nhập siêu; các mặt hàng khoáng sản thuộc diện chịu thuế xuất khẩu nhưng vẫn có kim ngạch nhập khẩu thì điều chỉnh tăng từ 0% lên 3% để khuyến khích sử dụng tài nguyên khoáng sản trong nước, góp phần hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô giá rẻ.

Các mặt hàng đang có mức thuế suất thấp hơn cam kết WTO 2014 từ 0,5% đến 1% điều chỉnh tăng lên bằng mức trần; các mặt hàng thuộc Danh mục nhập khẩu theo hạn ngạch, điều chỉnh tăng 5-10% để hạn chế nhập khẩu, khuyến khích sử dụng hàng trong nước.

Theo kế hoạch, việc thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan về phương án điều chỉnh các dòng thuế nhập khẩu sẽ được Bộ Tài chính hoàn tất trong tháng 10/2013.