Đưa doanh nghiệp lớn về Trung ương quản lý từ ngày 01/01/2022

Việt Dũng

Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Phụng - Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết tại Hội nghị triển khai công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) lớn vừa được Tổng cục Thuế tổ chức mới đây.

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Quyết định thành lập Cục Thuế doanh nghiệp lớn.
Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Quyết định thành lập Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Tiếp nhận bàn giao 125 DN từ 13 cục thuế tỉnh, thành phố

Ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, Cục Thuế DN lớn được nâng cấp từ Vụ Quản lý thuế DN lớn với đầy đủ các chức năng quản lý thuế, trước mắt sẽ trực tiếp quản lý thuế đối với 125 DN lớn (theo danh sách được Bộ Tài chính quy định), chiếm gần 0,015% số DN đang hoạt động trên cả nước nhưng số thu chiếm tới 17% tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Cục Thuế DN lớn sẽ tổ chức tiếp nhận bàn giao 125 DN lớn từ 13 cục Thuế tỉnh, thành phố.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bàn giao, ngày 20/12/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Văn bản số 4986/TCT-DNL hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế DN lớn trong việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu, thông tin 125 DN lớn hiện nay do Cục Thuế tỉnh, thành phố quản lý trực tiếp. Đồng thời, ngày 20/12/2021, Tổng cục Thuế cũng ban hành Văn bản số 4987/TCT-DNL hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong việc thực hiện các thủ tục về thuế khi thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Thuế DN lớn đã chủ động, phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đặc biệt là Cục Thuế các tỉnh, thành phố nơi 125 DN lớn đóng trụ sở chính) để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp sang Cục Thuế DN lớn. Kiên quyết không để phát sinh, không làm tăng thủ tục hành chính đối với người nộp thuế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.  

Đối với các vướng mắc về quản lý thuế, chính sách thuế của các DN đang được Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý đến hết 31/12/2021 nhưng chưa xử lý xong, Cục Thuế DN lớn chủ động phối hợp với các đơn vị này tập trung xử lý nhanh, dứt điểm. Đối với trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã phối hợp để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Vận hành công tác quản lý thuế đối với DN

Đối với công tác tổ chức và vận hành công tác quản lý thuế đối với DN, Cục Thuế DN lớn trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế đối với các DN theo Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính theo quy định của Luật Quản lý thuế với đầy đủ chức năng của cơ quan thuế quản lý trực tiếp như: Kê khai và kế toán thuế; Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Thanh tra, kiểm tra thuế; Quản lý nợ thuế…Trong đó, đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế, áp dụng phương pháp quản lý quản lý rủi ro, tăng cường áp dụng các hình thức thanh tra, kiểm tra gián tiếp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin để giảm bớt thời gian thanh tra, kiểm tra thuế trực tiếp tại DN.

Cụ thể, Cục Thuế DN lớn sẽ chủ trì, tham mưu, phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền đối với sắc thuế, khoản thu và từ các DN phân công Cục Thuế DN lớn phối hợp quản lý như: Khoản thu lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia; khoản chênh lệch thu, chi NHNN; khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách trung ương.

Trên cơ sở thông tin, vướng mắc nắm bắt trong quá trình quản lý, Cục Thuế DN lớn sẽ tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật thuế, pháp luật quản lý thuế để phù hợp với mô hình tổ chức và đặc điểm sản xuất kinh doanh của các DN quy mô lớn. Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết các vương mắc vượt thẩm quyền của Cục Thuế DN lớn.

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử của các DN

Đối với vệc triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế DN lớn tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế), Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để hỗ trợ về kỹ thuật cho các DN thuận lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP  ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Cục Thuế DN lớn sẽ chủ trì, phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định.

Cục Thuế DN lớn phối hợp với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại để xây dựng nội dung hướng dẫn nộp thuế cho nhà cung cấp nước ngoài; xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp nước ngoài phải đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam; Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi bổ sung các chính sách thuế, quản lý thuế liên quan đến hoạt động thương mại điện tử nói chung và nhà cung cấp nước ngoài nói riêng...

Với cơ cấu tổ Cục Thuế DN lớn gồm 5 Phòng (2 Phòng chức năng, 3 Phòng quản lý), công tác quản lý thuế sẽ được thực hiện chuyên sâu, nghiên cứu biện pháp quản lý thuế mới phù hợp với đặc điểm hoạt động và tính tuân thủ pháp luật thuế của các DN quy mô lớn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó, đóng góp cho NSNN.