Giải đáp vướng mắc về hóa đơn giá trị gia tăng

PV.

Giải đáp những vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Delta về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), ngày 12/7/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3065/TCT-CS hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, về việc sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan, ngày 7/3/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1409/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Thuế với nội dung (bản photo công văn kèm theo): “Công ty TNHH vật liệu băng keo Nitto Denko Việt Nam là DN 100% vốn đầu tư của Nhật bản có hoạt động mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam (là DN chế xuất và DN ưu tiên).
Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai hải quan là DN ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với DN ưu tiên có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phát sinh nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa.
Như vậy, đối với trường hợp này Công ty có thể sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan và đây là quy định về thủ tục hải quan theo hướng tạo thuận lợi cho những DN ưu tiên khi có phát sinh hoạt động mua bán...”