Hải quan chỉ công bố doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn khỏi địa chỉ

Theo baohaiquan.vn

Trả lời thắc mắc của phóng viên liên quan đến việc cơ quan Hải quan không công bố danh sách DN nợ thuế XNK như Tổng cục Thuế, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, cơ quan Hải quan chỉ công bố nợ thuế của những DN bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Lào Cai. Nguồn: PV.
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Lào Cai. Nguồn: PV.
Phát biểu tại cuộc họp báo chuyên đề của Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 30/11/2017, Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, trong danh sách DN nợ thuế của cơ quan Hải quan vẫn có một số trường hợp DN nợ thuế trong hạn, đây đều là những trường hợp được nợ theo quy định pháp luật của nhà nước như DN ưu tiên - những trường hợp này cơ quan Hải quan không công bố.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Thuế XNK cũng cho biết, số nợ thuế của ngành Hải quan hiện nay chủ yếu còn tồn từ thời điểm 1/7/2013 trở về trước- thời điểm đó DN được nợ thuế mà không cần bất cứ điều kiện gì, lời dụng chính sách này, nhiều DN đã NK hàng hóa rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Hiện nay, số nợ thuế XNK của DN làm thủ tục hải quan hầu hết không phát sinh, chỉ phát sinh một số nhỏ chủ yếu là từ công tác kiểm tra sau thông quan.

Đại diện này cũng cho biết, cơ quan Hải quan chỉ công bố nợ thuế của những DN bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Những trường hợp này đều thuộc được cơ quan Hải quan phân vào khoản nợ khó đòi.