Hơn 61.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2017

PV.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có hơn 61.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596,2 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, riêng trong tháng 6, cả nước có 10.742 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 110,6 nghìn tỷ đồng, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, trên cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 596,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24%. Nếu tính cả 859,2 nghìn tỷ đồng của 18,1 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2017 là 1.455,4 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên gần 76,7 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng là 627,3 nghìn người, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê thì ngành bán lẻ là lĩnh vực các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kinh doanh nhiều nhất, với 21.500 doanh nghiệp mới, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Khoảng 8.200 đơn vị chọn lập nghiệp trong ngành xây dựng và khoảng 8.100 doanh nghiệp lập mới thuộc chế biến, chế tạo.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, sau 6 tháng có trên 5.440 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, hai phần ba trong số này là doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng; Hơn 37.900 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ.