IPO gần 2 triệu cổ phần của Giống cây trồng Hải Dương

PV.

Ngày 27/11 tới đây, Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương sẽ thực hiện bán đấu giá 1.973.992 cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tương đương với 38,4% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương là đơn vị cung cấp giống cây trồng chủ yếu và chiếm hầu hết thị phần tại tỉnh Hải Dương. Công ty sản xuất và kinh doanh các loại giống lúa, giống cây ăn quả, cây dược liệu, cây công viên, cây cảnh, hoa, cây công nghiệp và một số giống thủy sản.

Hiện nay, công ty đã chủ động sản xuất nhiều loại giống lúa, giống cây rau màu vụ đông, cây ăn quả, cây chè có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất đại trà.

Hoạt động của Giống cây trồng Hải Dương tập trung chủ yếu vào hoạt động cung cấp giống lúa với tỷ trọng doanh thu luôn trên 98% tổng doanh thu của công ty.

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014, tổng doanh thu của công ty tăng trưởng đều từ 56 tỷ đồng; 66,6 tỷ đồng lên tới 68,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dao động trong khoảng từ 196 triệu đồng đến 226 triệu đồng.

Trong sản xuất và kinh doanh, công ty thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ năm 2009. Sản phẩm của công ty được kiểm soát chặt chẽ, hàng năm đều được Trung tâm Khảo nghiệm Giống cây trồng Quốc gia cấp giấy chứng nhận chất lượng giống siêu nguyên chủng cho một số giống lúa như: Q5, KD18, BT7, Xi23, Nếp 87, Nếp 97, Nếp DT22... Tại địa bàn, công ty gần như không có các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt trong hoạt động cung cấp giống lúa.

Nhằm tạo ra những giống cây, con mới có ưu thế vượt trội, thích nghi rộng với nhiều vùng sinh thái và hạn chế sâu bệnh mang lại hiệu quả cao, Giống cây trồng Hải Dương đã đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Hàng năm,công ty khảo nghiệm gần 60 giống lúa mới tiến bộ kỹ thuật, sản xuất thử 5-7 giống lúa thuần và lúa lai có triển vọng. Từ những kết quả khảo nghiệm, công ty chọn được 1 đến 2 giống lúa mới có chất lượng, năng suất cao vượt trội, chống chịu sâu bệnh tốt đề nghị bổ sung vào cơ cấu thời vụ.

Công ty cũng đã hợp tác với Lào và Trung Quốc tạo ra bộ giống cây trồng, vật nuôi phong phú, cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Giống cây trồng Hải Dương sẽ tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng ngô để đạt sản lượng trên 8,5 triệu tấn nhằm cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, giảm nhập khẩu; đồng thời tập trung sản xuất rau, hoa, quả công nghệ cao, quy mô lớn ở những địa phương có lợi thế; đồng thời khuyến khích phát triển vườn nhà.

Để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu, cây lúa được đánh giá là cây lương thực chính trong mục tiêu phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Tại Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/06/2013 nông nghiệp được xem là lĩnh vực trọng tâm cần đẩy mạnh tái cơ cấu trong tổng thể nền kinh tế quốc dân.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành bình quân từ 3,5 - 4,0%/năm. Định hướng này đã mang đến nhiều triển vọng lớn cho ngành nông nghiệp nói chung và cho các doanh nghiệp nói riêng.

Sau khi cổ phần hóa, Giống cây trồng Hải Dương định hướng tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các giống lúa và dần phát triển các giống cây trồng khác, đồng thời cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ đi kèm giống như xử lý bệnh cho cây trồng, tư vấn kỹ thuật và bảo vệ thực vật ... Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, công ty ước tính tổng doanh thu đạt mức 51,5 tỷ - 68 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức từ 0,5% đến 5,1%.

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại Giống cây trồng Hải Dương vào thời điểm ngày 30/09/2014 là hơn 51,6 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, công ty dự kiến giữ vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 51,6 tỷ đồng.

Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương với hơn 2,5 triệu cổ phần. 313,8 nghìn cổ phần sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược; 690,6 nghìn cổ phần dành cho người lao động và gần 2 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 27/11/2015.