VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
FICO bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

FICO bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ vừa bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Một Chủ tịch Hội đồng quản trị bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư tại TP. Đà Nẵng

Quy định đáng chú ý về phân phối chứng khoán từ ngày 1/1/2021

Chứng khoán Việt và dư âm bầu cử Mỹ

Cụ thể, ngày 09/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối Báo cáo tài chính năm 2019; Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đồng thời, Công ty cũng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019.

Do vậy, dựa theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO với số tiền 85 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM