Ngành Tài chính triển khai công việc trong bối cảnh giãn cách xã hội

Trần Huyền

Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Thông báo kết luận số 468/TB-TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, ngày 21/8/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. 

Để triển khai cấp bách, hiệu quả các nội dung của Công điện số 19/CĐ UBND, ngay trong ngày 21/8/2021, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đã có Công văn số 939/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn TP. Hà Nội về tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế; TP. Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8187/BTC-KHTC ngày 24/7/2021 về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06h giờ 00 ngày 06/9/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội. 

Trước đó, ngày 12/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 9068/BTC-TCCB gửi các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo tốt sức khỏe công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.