Ngày 30/9/2021 là thời hạn cuối nộp thuế giá trị gia tăng quý I/2021

Việt Dũng

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, người nộp thuế cần lưu ý về thời hạn thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng tháng 3/2021 và quý I/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, người nộp thuế cần lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn, tránh trường hợp nộp tiền thuế quá thời hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, Chính phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Cụ thể, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I, quý II/2021; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2021.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất ngày 20/9/2021 sẽ phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2021. Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì chậm nhất ngày 30/9/2021 sẽ phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ tính thuế quý I/2021.