Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh:

Phấn đấu thu hồi 50% nợ thuế 2016

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016 là 10.908 tỷ đồng. Với số nợ thuế này, đơn vị đang phấn đấu để thu được 50% trong tháng 6/2017.

Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kê khai nộp thuế. Ảnh Đ.Doãn
Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kê khai nộp thuế. Ảnh Đ.Doãn

Theo Báo cáo tình hình nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước tháng 5/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng nợ thuế có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) đến thời điểm 30/4/2017 là 11.827 tỷ đồng, tăng 8,43% so với nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016, tương đương tăng 919 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2017, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế năm 2017; đồng thời tăng cường rà soát, phân loại nợ, tập trung vào các DN có số nợ thuế lớn, thực hiện đôn đốc thu nợ và và đề ra các biện pháp quản lý thu hồi nợ hiệu quả để giảm nhanh số nợ thuế còn tồn đọng...

Về số nợ thuế của năm 2016, đơn vị đã thu được 4.460 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý 2.676 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế 1.784 tỷ đồng.

Chia sẻ về công tác quản lý nợ thuế tháng 6/2017, một lãnh đạo Cục Thuế cho hay, đơn vị đang phấn đấu đến ngày 30/6/2017 sẽ thu được 50% nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2016, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp để thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế đến ngày 31/12/2017 không vượt quá 5% so tổng thu ngân sách năm 2017.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai đồng bộ các giải pháp như rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân loại cụ thể từng khoản nợ thuế, thường xuyên đối chiếu nợ nhằm hạn chế nợ sai, nợ chờ xử lý; đồng thời, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng những người nộp thuế cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài, triển khai kiểm tra công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại 6 chi cục trọng điểm có số nợ thuế lớn.