Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Thanh tra, kiểm tra thuế chưa đạt hiệu quả

Theo baohaiquan.vn

Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác thanh tra, kiểm tra tại đơn vị vẫn chưa thực sự hiệu quả, thể hiện qua số truy thu và phạt từ thanh tra, kiểm tra còn thấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, trong 9 tháng năm 2016, ngoài việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Cục Thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp, kinh doanh vận tải, hệ thống BigC, DN có hoàn thuế GTGT, các DN giải thể… Kết quả, Cục Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 15.145 DN, tăng trên 18% so với cùng kỳ, với số thuế truy thu và phạt là 2.357 tỷ đồng, bằng gần 83% so cùng kỳ năm 2015; giảm lỗ là 8.504 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 279 tỷ đồng; đã nộp vào ngân sách 937 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, về công tác kiểm tra, Cục Thuế đã kiểm tra tại cơ quan Thuế 111.613 hồ sơ kê khai thuế, tăng 13%, số thuế kê khai bổ sung và ấn định là 41 tỷ đồng, bằng 83%, so với cùng kỳ. Đồng thời, Cục cũng thực hiện kiểm tra tại trụ sở DN 13.938 lượt, đạt 85% kế hoạch năm 2016, tăng 21%, số thuế truy thu và phạt 1.460 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm 2016, tăng 21%, so với cùng kỳ năm 2015; giảm lỗ 4.694 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT là 153 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó,  Cục đã thực hiện 1.207 hồ sơ khai thuế, đạt gần 82% kế hoạch năm 2016, giảm 8% so với cùng kỳ 2015. Số thuế truy thu và phạt là 856 tỷ đồng, đạt gần 43% kế hoạch, giảm lỗ 3.810 tỷ đồng, giảm khấu trừ 126 tỷ đồng. Đã nộp ngân sách 548 tỷ đồng, đạt trên 64% trên tổng số truy thu và phạt phải nộp ngân sách.

Theo đánh giá của Cục Thuế TP.HCM, mặc dù công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong 9 tháng đầu năm 2016 tăng về số lượng (tăng trên 18%) nhưng số truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra giảm so với cùng kì (giảm trên 17%). Nguyên nhân chính là do đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT và các DN giải thể.

Đồng thời ý thức chấp hành pháp luật của DN ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, việc giao chỉ tiêu kiểm tra, thanh tra quá cao so với nguồn nhân lực hiện có của đơn vị cũng như một số vướng mắc về quy chế, quy trình thanh tra, kiểm tra tại DN cũng làm ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra thuế...

Để công tác thanh tra, kiểm tra có hiệu quả, Cục Thuế TP.HCM phấn đấu năm 2016 đạt 18% số DN thuộc diện quản lý thuế, thực hiện chỉ tiêu về số lượng, số thuế phải thu thêm; kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đạt 100%, đôn đốc thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước đạt 80% trong phạm vi 90 ngày, đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng.

Để thực hiện được điều đó, Cục tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với DN thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao; Tổ chức thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp có rủi ro theo pháp luật quản lý thuế; Tích cực triển khai việc chấn chỉnh tình hình chuyển giá, trốn thuế, khoán thuế đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố; thực hiện kiểm tra chống thất thu thuế đối với DN ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ...

Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế sẽ tập trung xử lý hóa đơn của các DN đã được thông báo bỏ địa điểm kinh doanh, ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế; đôn đốc DN chấp hành nộp số tiền thuế truy thu và phạt kịp thời vào ngân sách Nhà nước đối với các trường hợp đã ra quyết định xử lý vi phạm.