Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Triển khai đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2023

Minh Hà

Nhằm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG), đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách được Nhà nước giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các Cục DTNN khu vực thực hiện mua 220.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023.

Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2023.
Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2023.

Để chuẩn bị cho công tác đầu thầu mua gạo năm 2023, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo 22 Cục DTNN khu vực thống nhất thực hiện lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đồng thời, Tổng cục DTNN cũng yêu cầu các Cục DTNN khu vực phổ biến, quán triệt đến toàn thể các cán bộ, công chức nghiên cứu, cập nhật, nắm vững quy định của pháp luật về đấu thầu; các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với quy trình đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG, Tổng cục DTNN ban hành Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 220.000 tấn gạo nhập kho DTQG trong kế hoạch năm 2023 của 22 Cục DTNN khu vực.

Theo đó, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực thực hiện đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 5/6/2023; đóng thầu vào lúc 9h, ngày 26/6/2023. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng được triển khai tối đa trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho DTQG tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

Nhằm tăng tính cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm của các nhà thầu trúng thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp gạo, Tổng cục DTNN đã có các văn bản hướng dẫn các Cục DTNN khu vực tiếp tục thực hiện chấm điểm “uy tín nhà thầu” trong bảng chấm điểm kỹ thuật như đã triển khai trong các năm 2021, 2022.

Trên cơ sở hướng dẫn đó, Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2023, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.