Ngành Thuế:

Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thu ngân sách những tháng cuối năm


7 tháng đầu năm 2020 trước tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, kết quả thu ngân nhà nước (NSNN) trong 7 tháng qua đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây. Trước tình hình đó, toàn ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu NSNN trong các tháng cuối năm, cố gắng đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2020 đạt thấp nhất so với một số năm gần đây

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 7 tháng năm 2020, kết quả thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt thấp nhất so với thu của một số năm gần đây, cả về tiến độ và tốc độ.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 666.080 tỷ đồng. Số thu này bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, diễn biến thu qua các tháng giảm dần và giảm mạnh từ tháng 4 trở đi. Tiến độ thu khá tập trung tại một số khoản có nguồn phát sinh kinh tế của năm 2019 nhưng theo quy định, các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế trong những tháng đầu năm 2020. 

Lý giải về điều này, Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đặc biệt trong thời gian thực hiện cách ly xã hội tháng 4/2020, hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất, kinh doanh khác bị hạn chế, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 41/NĐ-CP ngày của Chính phủ đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách trong 7 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay. 

Cụ thể, ước thực hiện thu NSNN tháng 7/2020 do ngành Thuế quản lý đạt 91.600 tỷ đồng. Số thu này chỉ bằng 7,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô chỉ bằng 36% cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 71,5% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NSNN ước đạt 71,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, thu NSNN lũy kế 7 tháng do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 666.080 tỷ đồng. Số thu này bằng 53,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, từ tháng 7/2020 đến nay, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam quay trở lại và diễn biến rất phức tạp, dự báo một giai đoạn khó khăn cho nền kinh tế nói chung và cho ngành Thuế nói riêng.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu

Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế cho biết, trong các tháng đầu năm với những tác động giảm thu từ chính sách và tình hình dịch bệnh phức tạp, thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý dù không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 (chỉ đạt 91,5%), song để có được kết quả đó toàn ngành Thuế đã nỗ lực cùng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai dự toán thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu; giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho Cục Thuế. Cùng với đó là tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, kiểm tra toàn bộ số người nộp thuế báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng...

Chia sẻ về điều này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm là rất nặng nề, đặt mục tiêu đảm bảo nguồn thu cơ quan Thuế các cấp sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong các tháng cuối năm.

Cụ thể, ngay trong tháng 8/2020, cùng với việc rà soát để chuẩn bị hồ sơ và các phương án để xây dự toán thu NSNN năm 2021, kế hoạch trung hạn 2021-2023, Tổng cục Thuế sẽ  tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích, đánh giá tình hình thu theo từng địa bàn để phục vụ công tác điều hành thu NSNN; Tổng hợp đánh giá của các Cục Thuế để cập nhật đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu NSNN năm 2020, trên cơ sở đó tham mưu cho Tổng cục, Bộ Tài chính các kịch bản điều hành thu NSNN năm 2020.

Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn các Cục Thuế địa phương thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra - kiểm tra thuế năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP; Ban hành Quy trình kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở cơ quan Thuế.

Song song với đó, cơ quan Thuế tiếp tục tổ chức tập huấn trực tuyến Nghị quyết số 94/2019/QH14, Thông tư số 69/2020/TT-BTC cho cơ quan thuế, cán bộ thuế để triển khai thực hiện xử lý nợ thống nhất trong toàn ngành Thuế; thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; ban hành công văn chỉ đạo các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư  số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ; Chỉ đạo các Cục Thuế địa phương thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ngay đối với những người nộp thuế hết thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/NĐ-CP nhưng không nộp kịp thời, đúng hạn vào NSNN để không phát sinh tăng nợ mới…

Trong các tháng còn lại của năm 2020, cơ quan Thuế các cấp sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% người nộp thuế có kinh doanh để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Cùng với đó, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, 7 tháng đầu năm cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện được 32.851 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 301.420 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 30.695 tỷ đồng; tăng thu ngân sách nhà nước 10.915 tỷ đồng. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 104 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 269 tỷ đồng; giảm lỗ 1.785 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.373 tỷ đồng.