VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Lễ kích hoạt chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng eTax Mobile

Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước (NSNN), xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.

Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cải cách quản lý thuế dựa trên 3 trụ cột thể chế, nhân lực và công nghệ thông tin

Cải cách hệ thống thuế đảm bảo cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững

Ngày 23/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ban hành Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Theo đó, ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu NSNN, xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam. Chiến lược cũng đề ra mục tiêu hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, trọng tâm là thể chế quản lý thuế, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin. 

Với mục tiêu "lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ", ngành Thuế quyết tâm góp phần cùng Bộ Tài chính thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng, định hướng của Chính phủ. Nhiều năm qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế luôn nằm trong số những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số.

Để chuẩn bị tiền đề vững chắc triển khai Chiến lược cải cách Hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đã triển khai và đạt được những bước tiến mang tính đột phá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, DN cũng như thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế theo hướng tự động mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi số trong các DN và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế.

Cụ thể, về khai thuế điện tử, tính đến ngày 31/5/2022, đã có 857.206 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,86% trên tổng số DN đang hoạt động. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận lũy kế từ 01/01/2022 là 10.061.908 hồ sơ.

Tính đến ngày 31/5/2022, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là 849.579 DN trên tổng số DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,97%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 846.925 DN trên tổng số DN đang hoạt động (đạt 98,66%). Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2022, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.786.645 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 359.708 tỷ đồng và 22.330.282 USD.

Với dịch vụ hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 01/01/2022 đến 31/5/2022, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 4.905 trên tổng số 4.956 DN hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 7.751 hồ sơ trên tổng số 7.808 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.078 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 51.121 tỷ đồng.

Về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), sau khi triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh/thành phố TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, TP. Hải Phòng, tính đến ngày 31/5/2022, có 656.611 DN áp dụng HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC trên phạm vi cả nước.

Ngày 21/4/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố hệ thống HĐĐT toàn quốc với lộ trình triển khai đối với 57 tỉnh, thành phố giai đoạn 2. Như vậy đến nay, trên cả nước đã có 747.335 DN (đạt tỷ lệ 90,7%) và 50.603 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến 31/5/2022, có 36.082 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 2.530 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 214 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT hoàn thiện giải pháp, kết nối, truyền nhận dữ liệu HĐĐT; đặc biệt là thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống HĐĐT tại cơ quan thuế trên nền tảng công nghệ 4.0, hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) giúp xử lý số lượng lớn giao dịch hóa đơn, linh hoạt và đảm bảo tính an toàn bảo mật...

Đối với dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, tính đến ngày 31/5/2022 đã có 736.323 tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ khai điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà). Số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 là 94.812 tờ khai; trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội có 20.252 tờ khai, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có 53.809 tờ khai, các Cục Thuế còn lại có 20.751 tờ khai.

Với dịch vụ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy, tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 44.980 hồ sơ, chiếm 28,55% trên tổng số hồ sơ; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 52.400 hồ sơ chiếm 24,42% trên tổng số hồ sơ. Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, số giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức Ibanking và mobile banking chiếm 8,11% trên tổng số giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Bên cạnh đó, đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Lũy kế từ thời điểm triển khai đến ngày 31/5/2022, đã có 314.657 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán đạt hơn 1.622 tỷ đồng.

Về dịch vụ nộp thuế điện tử eTax Mobile, đến ngày 31/5/2022, đã có 51.526 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax-Mobile, 49.246 tài khoản đăng ký giao dịch, 29.431 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 190,9 tỷ đồng.

Đồng thời, ngày 21/3/2022, Bộ Tài chính đã chính thức công bố, vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile).

Theo đó, qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã tạo điều kiện cho các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế tại Việt Nam từ bất cứ đầu trên thế giới. Ứng dụng eTax Mobile đã cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh… góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, giúp cho công tác quản lý thuế ngày càng hiệu quả.

Những nỗ lực của ngành Thuế trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục giúp nhóm thủ tục hành chính Thuế luôn dẫn đầu trong số các nhóm thủ tục hành chính được khảo sát APCI. Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, ngành Thuế vẫn duy trì bền bỉ những nỗ lực này và cả những hỗ trợ tích cực đối với doanh nghiệp và người dân. Năm 2021, nhóm thủ tục hành chính Thuế đạt 92,4 điểm, là nhóm thủ tục có điểm APCI cao nhất trong 09 nhóm thủ tục hành chính được khảo sát.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM