VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Trích dự phòng ngân sách trung ương hơn 2 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trích dự phòng ngân sách trung ương hơn 2 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Theo Bộ Tài chính, dự phòng ngân sách trung ương đã trích bổ sung 1.740 tỷ đồng cho Bộ Y tế để sử dụng mua vắc xin là 1.237 tỷ đồng; mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch là 503 tỷ đồng và hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương

Tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng

Bộ Tài chính tập huấn sử dụng Cổng Công khai ngân sách nhà nước

Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm đúng mục đích, định mức

Thu ngân sách tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4/2021 ước đạt 115,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 4 tháng ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020; trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 274 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 269,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán.

Trong tổng số thu ngân sách nêu trên, thu nội địa thực hiện tháng 4/2021 ước đạt 95,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 4 tháng ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô tháng 4/2021 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4/2021 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 4 tháng ước đạt 74,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 45,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán.

Thời gian qua, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Tính đến cuối tháng 04/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,8% kế hoạch năm 2021 và bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 9.768,7 tỷ đồng bằng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng, bằng 51,9% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Ưu tiên bố trí ngân sách cho phòng, chống dịch Covid-19

Song hành với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 được Bộ Tài chính thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.

Tháng 4/2021, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 124,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 4 tháng đạt 463,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 86 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán Quốc hội giao, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán; chi thường xuyên đạt 338,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng (kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...), đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã trích dự phòng gần 3 nghìn tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để sử dụng mua vắc xin là 1.237 tỷ đồng; mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 503 tỷ đồng; hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM