Căn cứ để truy hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

Trước những vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bình Phước trong vấn đề truy hoàn thuế giá trị gia tăng qua kiểm tra sau hoàn thuế đối với doanh nghiệp, ngày 14/7/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3101/TCT-CS giải đáp cụ thể vấn đề trên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Công văn số 3101/TCT-CS của Tổng cục Thuế, để xử lý hiệu quả vấn đề hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh Bình Phước có thể căn cứ vào các quy định sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Điểm 2 và 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế…

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước để xác định rõ số vốn điều lệ của Công ty TNHH Beesco Vina để báo cáo UBND tỉnh Bình Phước.

Được biết, trước đó, ngày 22/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 822/SKHĐT-ĐKKD gửi Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước để báo cáo. Báo cho hay: Công ty TNHH Beesco Vina đã xác nhận là vốn góp từ 10/7/2015 đến 14/2/2017 là 109,175 tỷ đồng (tương đương 5 triệu USD). Đến ngày 15/2/2017 công ty mới góp đủ vốn là 225 tỷ đồng...

Tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp vốn góp của Công ty TNHH Beesco Vina là 109,175 tỷ đông (tương đương 5 triệu USD). Tuy nhiên, do hiểu nhầm giữa tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ nên khi đăng ký ghi trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp vốn đầu tư bằng vốn điều lệ của dự án dẫn đến những lần thay đổi sau cũng tương tự...

Theo như giải trình của doanh nghiệp là do hiểu nhầm của nhân viên Công ty TNHH Beesco Vina và đồng thời đây là thời điểm chuyển giao giữa luật cũ và luật mới nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, để doanh nghiệp không phải nộp phạt và tiếp tục được hoàn thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Tỉnh ủy và UBND Tỉnh xem xét, cho ý kiến về xác nhận sự nhầm lẫn của doanh nghiệp là có cơ sở và chỉ đạo Cục Thuế Tỉnh kiến nghị Tổng cục Thuế giải quyết cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm tiếp tục hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh.