Ngành Thuế khẩn trương triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Việt Dũng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, triển khai đề án hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ngành trong quý II/2022. Để chuẩn bị cho Lễ công bố triển khai áp dụng HĐĐT trên cả nước dự kiến vào giữa tháng 4/2022, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Cuộc họp trực tuyến của Tổng cục Thuế với 63 điểm cầu Cục Thuế địa phương chuẩn bị buổi lễ sơ kết thực hiện HĐĐT giai đoạn 1 và triển khai HĐĐT giai đoạn 2 .
Cuộc họp trực tuyến của Tổng cục Thuế với 63 điểm cầu Cục Thuế địa phương chuẩn bị buổi lễ sơ kết thực hiện HĐĐT giai đoạn 1 và triển khai HĐĐT giai đoạn 2 .

Ngày 21/11/2021, Tổng cục Thuế đã bấm nút kích hoạt Hệ thống HĐĐT. Giai đoạn 1, HĐĐT được triển khai tại địa bàn 6 tỉnh, thành phố (gồm TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ).

Trong suốt quá trình triển khai giai đoạn 1, Tổng cục Thuế và các Cục Thuế đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết các vướng mắc thông qua hệ thống đường dây nóng, kênh hỗ trợ điện tử, chatbot. Tổng cục Thuế cũng tổ chức công tác quản trị, vận hành hệ thống HĐĐT 24/7 đảm bảo hoạt động ổn định để không là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.

Tính đến cuối tháng 3, thời điểm hoàn thành giai đoạn 1, hệ thống 07 trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế và 06 Cục Thuế đã và đang vận hành, hoạt động thông suốt, được bố trí đường dây nóng và cán bộ trực hỗ trợ trong và ngoài giờ hành chính để đảm bảo trao đổi thường xuyên, kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tính đến hết ngày 20/03/2022, đã có 437.453 DN đăng ký và sử dụng HĐĐT theo quy định.

Tiếp tục thực hiện lộ trình triển khai HĐĐT giai đoạn 2, ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 1799/BTC-TCT gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND về việc phối hợp triển khai HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tiếp đó, ngày 14/3/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các công việc cần triển khai HĐĐT tại 57 cục Thuế. Trong đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo tập trung kiện toàn nhân sự của Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai và Trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế; hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT và quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về HĐĐT; tập huấn về chính sách, quy trình, ứng dụng HĐĐT cho các Cục Thuế; tổ chức hội nghị trao đổi với Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT về kế hoạch, lộ trình, cách thức phối hợp triển khai HĐĐT; đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố.

Tổng cục Thuế cũng giao các Cục Thuế cần tham mưu UBNN tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Thành lập Tổ thường trực triển khai HĐĐT tại địa phương; Thành lập Trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại Cục Thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế; Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về HĐĐT đến người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng HĐĐT.

Tại hội nghị giao ban quý I/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, triển khai đề án HĐĐT giai đoạn 2 trên phạm vi cả nước là nhiệm vụ quan trọng của toàn Ngành trong quý II/2022. Để chuẩn bị cho Lễ công bố triển khai áp dụng HĐĐT trên cả nước dự kiến vào giữa tháng 4/2022, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế (57 cục còn lại thuộc giai đoạn 2) theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Đồng thời, các vụ, đơn vị cần gấp rút, khẩn trương chuẩn bị các nội dung công việc để tổ chức buổi Lễ sơ kết HĐĐT giai đoạn 1 và công bố triển khai giai đoạn 2 đảm bảo chu đáo, thành công.