Nhiệt điện Quảng Ninh chào bán 500.000 cổ phần

PV.

Ngày 1/8/2017, tại Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội, công ty cổ phần (CTCP) Nhiệt điện Quảng Ninh đã chào bán 500.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc ra công chúng với mức giá khởi điểm 15.400 đồng/cổ phần.

Các cán bộ Ban Đấu giá HNX đang nhập lệnh tại phiên đấu giá CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc.
Các cán bộ Ban Đấu giá HNX đang nhập lệnh tại phiên đấu giá CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư tham dự với khối lượng đăng ký mua là 350.000 cổ phần, tương đương 70% khối lượng cổ phần chào bán.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 350.000 cổ phần (tương ứng 70% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 15.400 đồng/cổ phần, bằng mức giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 5,39 tỷ đồng.

Trước đó ngày 25/7, Công ty CTCP Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã bán hết 450.000 cổ phần/500.000 cổ phần chào bán của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 15.300 đồng/cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc ngày 1/8/2017

Số cổ phần đưa ra đấu giá

500.000 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

350.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

2 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

350.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

250.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

15.400 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

15.400 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

15.400 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

15.400 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

15.400 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

350.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

5.390.000.000 đồng