05 thủ tục hành chính về chứng khoán thực hiện qua bưu chính công ích

PV.

Ngày 05/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó có lĩnh vực chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, lĩnh vực chứng khoán có 05 TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, bao gồm:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi.

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân.

4. Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

5. Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ.

Các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đối với việc gửi hồ sơ giải quyết hoặc nhận kết quả giải quyết hoặc cả gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết khi thực hiện các TTHC nêu trên.

Theo Quyết định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.