VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị phổ biến chính sách thuế của tỉnh Lạng Sơn.

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 22/6/2022, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới. Tại hội nghị này, bên cạnh việc phổ biến chính sách thuế mới, cơ quan Thuế Lạng Sơn cũng tiếp nhận và giải đáp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về chính sách thuế.

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế đối với bất động sản trong thời gian tới

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Các chính sách thuế áp dụng đối với xăng, dầu phù hợp với thông lệ chung trên thế giới

Sử dụng chính sách thuế để ngăn chặn đầu cơ bất động sản

Tại Hội nghị, đại diện cơ quan thuế tỉnh Lạng Sơn đã phổ biến một số nội dung chính của Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022; Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp tham dự đã trực tiếp đối thoại với cơ quan thuế về những vướng mắc, khó khăn về: chính sách thuế mới; sử dụng hoá đơn điện tử; khấu trừ miễn, giảm thuế; Kê khai thuế... Đồng thời, tiếp nhận, giải đáp thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị mà các doanh nghiệp đã nêu.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn Tỉnh có nhiều khởi sắc rất đáng khích lệ. Theo đó, ước thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Thuế Lạng Sơn khoảng 1.340 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán Bộ Tài chính giao; đạt 57% dự toán UBND Tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, toàn ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực triển khai cụ thể, đồng bộ các giải pháp thu thuế; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; tích cực triển khai hóa đơn điện tử, mở rộng dịch vụ thuế điện tử; tăng cường kiểm soát, đôn đốc nộp thuế đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh...

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng tích cực thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, tránh tình trạng nợ đọng thuế...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM