Gỡ vướng về kê khai thuế đối với khoản tiền hỗ trợ

PV.

Giải đáp những vướng mắc của Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt (Cần Thơ) về những nội dung liên quan đến việc xuất hóa hóa đơn và kê khai thuế đối với khoản tiền hỗ trợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt được nhận khoản hỗ trợ từ doanh nghiệp khác. Vậy đối với khoản hỗ trợ này thì Trung tâm có phải xuất hóa đơn không? Nếu việc xuất hóa đơn là phù hợp thì Trung tâm có phải thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Cần Thơ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt có nhận khoản tiền hỗ trợ thực hiện lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải để tính phí xử lý nước thải của doanh nghiệp, khi thu tiền, Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10%, kê khai thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.