Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp thành lập năm 2016

Theo chinhphu.vn

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty CP Ô tô Thành An và Công ty TNHH Công nghệ Bàn Thạch gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ về áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp thành lập năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty CP Ô tô Thành An (TP. Hà Nội) thành lập tháng 8/2016, hoạt động bán lẻ cho một đại lý ô tô chính hãng, vốn đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến tháng 12/2016 Công ty thực hiện xây dựng nhà xưởng. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 1/2017, dự kiến doanh thu mỗi tháng không dưới 50 tỷ đồng.

Tại thời điểm thành lập, Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế để được áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ. Cơ quan thuế đã chấp nhận và áp dụng cho năm 2016. Tuy nhiên, do mới thành lập, nhân sự chưa ổn định nên tại thời điểm 20/12/2016, Công ty đã không nắm được quy định để nộp bản đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu 06/GTGT).

Ngày 21/12/2016, Công ty mang mẫu 06/GTGT nói trên đi nộp nhưng cơ quan thuế không tiếp nhận và cũng không chấp thuận cho Công ty được phạt chậm nộp. Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc này.

Cũng liên quan đến việc áp dụng phương pháp tính thuế, Công ty TNHH Công nghệ Bàn Thạch, được thành lập vào ngày 2/3/3016, nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Trong năm 2016, Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Tuy nhiên, ngày 27/12/2016, khi Công ty nộp mẫu 06/GTGT xin được tiếp tục áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì không được Chi cục Thuế chấp thuận với lý do, doanh thu năm 2016 của đơn vị dưới 1 tỷ đồng và nộp mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2016. Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp rõ về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:…

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh…

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại Điểm b, c, Khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu...”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.